Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hàn Thiên Băng

 1. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Băng tối mát ^^
  22 Tháng mười 2017
  Hàn Thiên Băng thích bài này.
 2. Hàn Thiên Băng
  Hàn Thiên Băng
  Thúc mẫu tối hảo ^^
  23 Tháng mười 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 3. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Gọi ta Ngạn đi mà TvT
  23 Tháng mười 2017
  Hàn Thiên Băng thích bài này.
 4. Hàn Thiên Băng
  Hàn Thiên Băng
  Thế gọi Ngạn tỷ vậy^^
  24 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 5. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  adi mới đúng
  24 Tháng mười 2017
  Hàn Thiên Băng thích bài này.
 6. Hàn Thiên Băng
  Hàn Thiên Băng
  Sao lại là a di? Tỷ ấy là muội muội của ma ạ?
  24 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 7. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  umk, hay cô cô mới đúng nhỉ, ngạn gọi ma là caca
  24 Tháng mười 2017
  Hàn Thiên Băng thích bài này.
 8. Hàn Thiên Băng
  Hàn Thiên Băng
  Nhưng con gọi ma là ma a. Em gái mẹ gọi dì=> gọi A di
  24 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 9. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Gọi sao cũng được ^^
  29 Tháng mười 2017
  Hàn Thiên Băng thích bài này.
 10. Hàn Thiên Băng
  Hàn Thiên Băng
  Vậy con gọi là dì a ^^
  29 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.