Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hàn Vô Tâm

 1. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Hi nà
  21 Tháng mười 2017
  Hàn Vô Tâm thích bài này.
 2. Hàn Vô Tâm
  Hàn Vô Tâm
  dạo này anh khỏe không?
  24 Tháng mười 2017
  Phong Nhi thích bài này.
 3. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Tạm tạm thui hì
  24 Tháng mười 2017
  Hàn Vô Tâm thích bài này.
 4. Hàn Vô Tâm
  Hàn Vô Tâm
  em thì vô cùng khỏe lun!
  24 Tháng mười 2017
  Phong Nhi thích bài này.
 5. Phong Nhi
  Phong Nhi
  em đọc 21+ k?
  24 Tháng mười 2017
  Hàn Vô Tâm thích bài này.
 6. Hàn Vô Tâm
  26 Tháng mười 2017
  Phong Nhi thích bài này.