Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hứa Ngạn

 1. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  làm sao vậy
  21 Tháng mười 2017
  Hứa Ngạn and Tóc Xanh like this.
 2. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  xem người ta là chị, mà người ta xem muội là kẻ qua đường T^T bơ òi
  22 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 3. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Ai vậy, nói ca nghe, ca đồ sát nó cho muội
  22 Tháng mười 2017
 4. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Vân Tình, trên face ca à TvT
  23 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 5. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  muốn ca hack nick nó không?
  24 Tháng mười 2017
 6. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Thôi ca ^^ người ta hết thích mình thì thôi
  29 Tháng mười 2017