Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Chân Nguyên
  Chân Nguyên
  Hi, gọi bạn là gì giờ?
  20 Tháng mười 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Mình tên là Thảo
  21 Tháng mười 2017
  Chân Nguyên thích bài này.
 3. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Bạn tên gì zậy?
  21 Tháng mười 2017
  Chân Nguyên thích bài này.
 4. Chân Nguyên
  Chân Nguyên
  Gọi mình là Nguyên nhé!
  21 Tháng mười 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 5. Hoạt Sắc Linh Hương
  21 Tháng mười 2017
  Chân Nguyên thích bài này.
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Cuối tuần vui hông?
  22 Tháng mười 2017
  Froissé and Chân Nguyên like this.
 7. Chân Nguyên
  Chân Nguyên
  Vui lắm! Còn Thảo thì sao?
  22 Tháng mười 2017