Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Mộc Yên Vũ

 1. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Sao nè Mưa nhỏ?
  20 Tháng mười 2017
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 2. Linh Mộc Yên Vũ
  Linh Mộc Yên Vũ
  Anh biết bộ Huyền Huyễn nào hay không? :3
  20 Tháng mười 2017
  Phong Nhi thích bài này.
 3. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Việt nam hay trung quốc nà
  20 Tháng mười 2017
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 4. Linh Mộc Yên Vũ
  Linh Mộc Yên Vũ
  Trung Quốc á anh :3
  20 Tháng mười 2017
  Phong Nhi thích bài này.
 5. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Hoàng phi sở kiều truyện
  20 Tháng mười 2017
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 6. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Túy linh lung
  20 Tháng mười 2017
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 7. Linh Mộc Yên Vũ
  Linh Mộc Yên Vũ
  Anh có đọc thể loại truyện tương tự như Vũ Động Càn Khôn không?
  20 Tháng mười 2017
  Phong Nhi thích bài này.
 8. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Anh chưa đọc Võ động càn khôn hì
  20 Tháng mười 2017
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 9. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Nhìn hơn 1k chương thấy sợ ùi hì
  20 Tháng mười 2017
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 10. Linh Mộc Yên Vũ
  20 Tháng mười 2017
  Phong Nhi thích bài này.