Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hàn Thiên Băng

 1. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Sáng ấm nha muội!
  20 Tháng mười 2017
  Hàn Thiên Băng thích bài này.
 2. Hàn Thiên Băng
  Hàn Thiên Băng
  biểu bá ngày hảo a :3
  20 Tháng mười 2017
  Phong Nhi thích bài này.
 3. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Tạ tạ ! Vào đọc truyện góp vui cho bá bá i
  20 Tháng mười 2017
  Hàn Thiên Băng thích bài này.
 4. Hàn Thiên Băng
  Hàn Thiên Băng
  Con đang học a, đợi khuya ạ ^^
  20 Tháng mười 2017
  Phong Nhi thích bài này.
 5. Phong Nhi
  Phong Nhi
  gật gật
  20 Tháng mười 2017
  Hàn Thiên Băng thích bài này.