Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ưm! nàng cũng thế
  18 Tháng mười 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Việc học của nàng sao rồi
  18 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 3. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  dở ko nói nổi
  19 Tháng mười 2017
 4. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  mà nàng cũng tốt chứ?
  19 Tháng mười 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Bận túi bụi ta thi tùm lùm, có khi ở trường nhiều hơn ở nhà ấy chứ
  19 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 6. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  hâzz cố lên vậy
  20 Tháng mười 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 7. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  Mà thi đk ko
  20 Tháng mười 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cũng được
  20 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 9. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  cg đk là bao nhiêu
  21 Tháng mười 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 10. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Chưa biết kết quả, chỉ biết một mình ta thi ba cuộc thi Ọ.Ọ
  21 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 11. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  =.= là sao?
  23 Tháng mười 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 12. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Thi pháp luật, thi viết bài luận về an toàn giao thông, thi học sinh giỏi
  23 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 13. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ồ giỏi quá ta đỗ ko
  23 Tháng mười 2017
 14. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Chưa có kết quả
  23 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 15. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  làm chắc chắn đk bao nhiêu %
  23 Tháng mười 2017
 16. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nếu nói về văn thì không ai biết trước được gì cả
  23 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 17. Tuyền Mẫn
  23 Tháng mười 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 18. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nàng ngủ ngon
  23 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 19. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ò ng cg vậy
  23 Tháng mười 2017
  Tóc Xanh thích bài này.