Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hải Lam Ly

 1. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Gọi ta Ngạn đi ÔvÔ
  18 Tháng mười 2017
 2. Hải Lam Ly
  Hải Lam Ly
  Nói sao tẩu cũng là tẩu của đệ nếu k là ma ma rồi
  19 Tháng mười 2017
  Tuyết Nghiên Âm thích bài này.
 3. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Vậy tùy đệ :D
  19 Tháng mười 2017
  Hải Lam Ly thích bài này.
 4. Hải Lam Ly
  Hải Lam Ly
  Đệ chán
  20 Tháng mười 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 5. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Sao vậy?
  20 Tháng mười 2017
  Hải Lam Ly thích bài này.
 6. Hải Lam Ly
  Hải Lam Ly
  Điểm thấp
  20 Tháng mười 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 7. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  ta cũng vậy nè, tức
  21 Tháng mười 2017
  Hải Lam Ly thích bài này.
 8. Hải Lam Ly
  Hải Lam Ly
  hoá có 4đ à T^T
  22 Tháng mười 2017
 9. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Lụi đại mà cũng có 4 điểm? Xui
  22 Tháng mười 2017
  Hải Lam Ly thích bài này.
 10. Hải Lam Ly
  Hải Lam Ly
  K thiết sống nữa
  23 Tháng mười 2017
 11. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Bình tĩnh nà
  23 Tháng mười 2017
 12. Hải Lam Ly
  Hải Lam Ly
  Kiểu này sao tốt nghiệp trời
  24 Tháng mười 2017
 13. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Ai nói tốt nghiệp là con đường đi đến thành công duy nhất
  29 Tháng mười 2017
 14. Hải Lam Ly
  Hải Lam Ly
  -.- ít nhất phải tốt nghiệp trước
  29 Tháng mười 2017
 15. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Thì cố lên :D ta ủng hộ 100% tinh thần
  31 Tháng mười 2017
 16. Hải Lam Ly
  Hải Lam Ly
  mỗi tội tiếng anh k nghư mơ
  2 Tháng mười một 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.