Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Death

 1. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  == dạ vâng, em biết. Cô nói câu này mấy lần ở wall em rồi
  16 Tháng mười 2017
  Riko and Death like this.
 2. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Nói xong bay đi gặp diêm vương luôn =_=.....!!!
  16 Tháng mười 2017
  Riko and Death like this.
 3. Death
  Death
  Lần đấy ta bận, ta lên chức cô bao giờ thế :~
  16 Tháng mười 2017
  Riko and Taeri Yuu like this.
 4. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Lên lâu rồi cô
  16 Tháng mười 2017
  Riko and Death like this.
 5. Death
  Death
  Thăng chức lúc ta off hả
  16 Tháng mười 2017
  Riko and Taeri Yuu like this.
 6. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Thăng từ lúc cô nói câu "thăm và không có quà" lần đầu tiên tại wall em
  16 Tháng mười 2017
  Riko and Death like this.
 7. Death
  Death
  Lần đầu là khi nào ấy nhỉ? Mà cái dòng chữ ghi nơi ở của ta ta cũng không biết nó nghĩa là gì, tại lâu qua rồi mà _~
  16 Tháng mười 2017
  Riko and Taeri Yuu like this.
 8. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Cạn =_=
  16 Tháng mười 2017
  Riko thích bài này.
 9. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Cô lại bay đi đâu rùi hả?? Tui đang định mượn Death Note vài ngày mừ =_
  16 Tháng mười 2017
  Riko thích bài này.