Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyệt Uyển Vi

 1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Con sáng mát
  17 Tháng mười 2017
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 2. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Lạnh lắm rồi ma~
  17 Tháng mười 2017
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ma ủ ấm cho
  18 Tháng mười 2017
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 4. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  *ôm* nyah~
  18 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.