Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Trần Giang

 1. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Không. Muội thích cái tên đấy
  15 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 2. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Tưởng thích đóa miêu giống ta chứ, nhìn cưng không chịu được, mà muội đọc truyện của ta à.
  15 Tháng mười 2017
 3. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Vâng. Muộn thích truyện thể loại trọng sinh. Mà huynh có nhiều tác phẩm vậy
  15 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 4. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  có hai cái truyện dài, mấy cái kia toàn truyện ngắn thôi, nếu muội rảnh cho ta ít gạch nha
  15 Tháng mười 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 5. Đóa Miêu Miêu
  15 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.