Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Y Hữu Phong

 1. SuShii
  SuShii
  Tự nhiên đi nàng ^^
  14 Tháng mười 2017
 2. Thiên Y Hữu Phong
  Thiên Y Hữu Phong
  Ta sẽ không phụ lòng nàng đâu, quẩyyyy
  14 Tháng mười 2017
  SuShii thích bài này.
 3. SuShii
  SuShii
  Nàng êu vào nhà nào. Chẹp, lâu rồi không ai ghé, nhà cửa thiếu hơi người quá đi!
  14 Tháng mười 2017
 4. Thiên Y Hữu Phong
  Thiên Y Hữu Phong
  Đây đây, ta muốn uống trà a~
  14 Tháng mười 2017
  SuShii thích bài này.
 5. SuShii
  SuShii
  Nàng muốn trà chanh hay trà sữa đây? OvO
  14 Tháng mười 2017
 6. Thiên Y Hữu Phong
  Thiên Y Hữu Phong
  Ta uống trà a~ *cười cười*
  14 Tháng mười 2017
  SuShii thích bài này.
 7. SuShii
  SuShii
  Thật may ha, trà thì ta có, hai thứ kia thì không! Nàng cho Su xin quý danh nhé :3
  14 Tháng mười 2017
 8. Thiên Y Hữu Phong
  14 Tháng mười 2017
 9. Thiên Y Hữu Phong
  Thiên Y Hữu Phong
  Theo dõi nhau nhaa
  14 Tháng mười 2017
 10. SuShii
  SuShii
  :v tên Trà luôn cơ. Ta tên Trinh.
  14 Tháng mười 2017
 11. Thiên Y Hữu Phong
  14 Tháng mười 2017