Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  khổ thân....
  14 Tháng mười 2017
 2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  15 Tháng mười 2017
 3. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  bao nhiêu điểm
  19 Tháng mười 2017
 4. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  6.8 T.T thấp
  19 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 5. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  haha thấp
  20 Tháng mười 2017
 6. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  20 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 7. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  Bố mẹ hay thầy cô giáo
  20 Tháng mười 2017
 8. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  21 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 9. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  kheo với cha mẹ lm gì? ta từ khi lên cấp 2,3 chẳng bao giờ nói điểm cả
  21 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 10. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  báo điểm về nhà, chẳng lẽ ngươi canh điện thoại cả ngày
  22 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 11. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  chỗ ta ko có vụ đó hehe
  23 Tháng mười 2017
 12. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Đau lòng quá
  23 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 13. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  haha thoy tự mk gánh đi
  23 Tháng mười 2017
 14. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  29 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 15. Tuyền Mẫn
  29 Tháng mười 2017