Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hứa Ngạn

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  khổ thân....
  14 Tháng mười 2017
  Lord and Hứa Ngạn like this.
 2. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Hu hu
  15 Tháng mười 2017
  Tuyết Nghiên Âm and Lord like this.
 3. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  bao nhiêu điểm
  19 Tháng mười 2017
 4. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  6.8 T.T thấp
  19 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 5. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  haha thấp
  20 Tháng mười 2017
 6. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Bị la sml
  20 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 7. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  Bố mẹ hay thầy cô giáo
  20 Tháng mười 2017
 8. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  cha mẹ
  21 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 9. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  kheo với cha mẹ lm gì? ta từ khi lên cấp 2,3 chẳng bao giờ nói điểm cả
  21 Tháng mười 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 10. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  báo điểm về nhà, chẳng lẽ ngươi canh điện thoại cả ngày
  22 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 11. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  chỗ ta ko có vụ đó hehe
  23 Tháng mười 2017
 12. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Đau lòng quá
  23 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 13. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  haha thoy tự mk gánh đi
  23 Tháng mười 2017
 14. Hứa Ngạn
  29 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 15. Tuyền Mẫn
  29 Tháng mười 2017