Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dã Uyên

 1. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Gia ơi. Làm sao cho truyện vào Spoil
  17 Tháng mười 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 2. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Sài vi tính hay điện thoại thế, điện thoại thì gia hổng biết dùng đâu.
  18 Tháng mười 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 3. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Máy tính ạ
  19 Tháng mười 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 4. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Cái này thì gia biết nè, đầu tiên là tô đen hết truyện rồi vào thanh công cụ cái chỗ thanh thứ 7 ấy, bấm vào cái nó hiện lên như là bấm vào xem truyện v. v, bạn bấm vào 'bấm vào xem truyện' rồi lưu lại là được.
  20 Tháng mười 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 5. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Cảm ơn gia nhé
  20 Tháng mười 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 6. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Không có chi.
  20 Tháng mười 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 7. Lord
  Lord
  Tuổi tưởng chế mù cong nghệ mờ??
  20 Tháng mười 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 8. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Mù mạng xã hội thôi cưng.
  21 Tháng mười 2017
  Lord thích bài này.