Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bích Phương

 1. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Là bài hát phải không tỷ???
  12 Tháng mười 2017
 2. Bích Phương
  Bích Phương
  đúng rồi b ^^
  12 Tháng mười 2017
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 3. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Tỷ thích lời Hàn hay Việt ???
  12 Tháng mười 2017
 4. Bích Phương
  Bích Phương
  Hàn e ạ :v
  12 Tháng mười 2017
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 5. Nguyệt Uyển Vi
  12 Tháng mười 2017
  Bích Phương thích bài này.