Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn

 1. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Cảm ơn ma hihi ^^
  Ma cũng vậy nga~
  8 Tháng mười 2017
 2. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Ma dạo này khỏe không???
  8 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  khỏe lắm ^^ vẫn ăn ngủ bình thường
  8 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 4. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Con thif kiểm tra nhiều nên nát não rồi
  9 Tháng mười 2017
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Con lớp mấy
  10 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 6. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Con lơps 9
  11 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 7. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  gần chuyển cấp
  11 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 8. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Vâng, năm sau ^^
  12 Tháng mười 2017
 9. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Cố lên nha!!
  12 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 10. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Vâng ma hi hi ^^
  12 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.