Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi TranThienDanMacVu

 1. Tạ Trường Thành
  8 Tháng mười 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 2. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Đệ tự giới thiệu, siêu cấp tự luyến ghé thăm cơ Mạc Vũ.
  8 Tháng mười 2017
 3. Tạ Trường Thành
  Tạ Trường Thành
  Sc tự luyến à
  8 Tháng mười 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 4. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Vâng cơ.
  8 Tháng mười 2017
 5. Tạ Trường Thành
  Tạ Trường Thành
  Ở đây lâu chưa
  8 Tháng mười 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 6. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Lâu hơn ca.
  11 Tháng tư 2018