Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dã Uyên

 1. Tạ Trường Thành
  8 Tháng mười 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 2. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Đệ tự giới thiệu, siêu cấp tự luyến ghé thăm cơ Mạc Vũ.
  8 Tháng mười 2017
 3. Tạ Trường Thành
  Tạ Trường Thành
  Sc tự luyến à
  8 Tháng mười 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 4. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Vâng cơ.
  8 Tháng mười 2017
 5. Tạ Trường Thành
  Tạ Trường Thành
  Ở đây lâu chưa
  8 Tháng mười 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 6. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Lâu hơn ca.
  11 Tháng tư 2018