Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  hí hí cái mặt của ng hài lắm . ta quên mất ko trêu ngươi haha
  9 Tháng mười 2017
 2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  10 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 3. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  tối ngon
  10 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 4. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ngoan~~ bảo bối tối ngủ ngon
  11 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 5. Tuyền Mẫn
  11 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.