Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn

 1. toc xanh
  toc xanh
  Đi xem múa lân nào
  4 Tháng mười 2017
 2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Chỗ ta không có gì xem hết
  4 Tháng mười 2017
  toc xanh thích bài này.
 3. toc xanh
  toc xanh
  Chỗ ta múa đẹp lắm xem đã lắm
  7 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 4. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  chỗ ta có khi tết mới múa, nàng sướng thật
  7 Tháng mười 2017
  toc xanh thích bài này.
 5. toc xanh
  toc xanh
  Chỗ ta tết không có múa lân
  12 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.