Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên

 1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Nàng trung thu vui vẻ, hạnh phúc nha ^^
  3 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 2. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Yêu nàng quá nà! Nàng mấy bữa đi đâu thế? Ít onl quá a
  3 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  học, mấy nay bài nhiều lắm. Dự là đến tết Ngạn mới rãnh
  3 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 4. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Học dữ thế, chăm học chả bù cho Mul ấy
  3 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  tại mấy hôm nay Ngạn kiểm tra thường thôi Mul,
  3 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 6. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Kiểm tra nhiều vậy sao?
  3 Tháng mười 2017
 7. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ừm, nội hôm qua là 2 bài 15'
  4 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 8. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Vãy trung thu mà củng không tha sao trời?
  4 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 9. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  đúng rồi T.T
  4 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 10. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  giáo viên là ác quỷ đời học sinh tụi mình mà
  4 Tháng mười 2017
 11. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  4 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 12. Vong Xuyên
  4 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.