Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Taeri Yuu

 1. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  À coi xu của tỷ đi tròn chưa
  2 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 2. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Rồi....
  3 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 3. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  =_= Bây giờ là Yuu hay ai?
  3 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 4. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Như blog mùa thu ..
  3 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 5. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Haiz cậu trung thu vui nha
  3 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.