Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn

 1. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Ai cho ma ra rìa vậy???
  3 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Everybody T.T ai cũng cho ma bán bơ hết
  3 Tháng mười 2017
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  con trung thu vui vẻ, con khóa nhà mà vào không được
  4 Tháng mười 2017
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 4. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Con không biết mở khoá ma ơi TT.TT
  8 Tháng mười 2017
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  8 Tháng mười 2017
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 6. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Ma xem con đã mở chưa ???
  8 Tháng mười 2017