Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn

 1. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Ai cho ma ra rìa vậy???
  3 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Everybody T.T ai cũng cho ma bán bơ hết
  3 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu and Lộc Hoàng like this.
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  con trung thu vui vẻ, con khóa nhà mà vào không được
  4 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 4. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Con không biết mở khoá ma ơi TT.TT
  8 Tháng mười 2017
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  8 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 6. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Ma xem con đã mở chưa ???
  8 Tháng mười 2017