Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Long

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  con nhỏ này sao thế
  1 Tháng mười 2017
  Bạch Long thích bài này.
 2. Bạch Long
  Bạch Long
  Tình trạng chết lâm sàng!
  1 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 3. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  chuẩn ta cg vậy
  1 Tháng mười 2017
  Bạch Long thích bài này.
 4. Bạch Long
  Bạch Long
  Thấy càng ngày càng bất lực
  1 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 5. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  Ta thì thấy ức chế
  3 Tháng mười 2017
  Bạch Long thích bài này.
 6. Bạch Long
  Bạch Long
  *vỗ vai* Mệt đó! Trung thu vui nha
  3 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 7. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ừa vui nha
  3 Tháng mười 2017
  Bạch Long thích bài này.
 8. Bạch Long
  Bạch Long
  ^.^ Ukm nà
  3 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.