Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Liễu Nhiên

 1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Thật không? Chậc, khó tin nha~
  30 Tháng chín 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 2. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  * vỡ tim *
  30 Tháng chín 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  * nhặt tim* * hàn lại* * gắn vào* :)) đầy vết nứt...
  1 Tháng mười 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 4. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ma giỡn thôi. Eo con nhứt lun á ♡
  1 Tháng mười 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 5. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Vậy ma yêu pa thứ nhì rồi hura
  2 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 6. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Chuẩn bị chia tay nè ^^
  2 Tháng mười 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 7. Liễu Nhiên
  2 Tháng mười 2017
 8. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ừm, ta nói thật
  2 Tháng mười 2017
 9. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Tại sao??
  2 Tháng mười 2017
 10. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  lạnh quá, ta sợ đông đá ^^ vào nhà hắn con sẽ hiểu
  2 Tháng mười 2017
 11. Phong Tử Thiên
  Phong Tử Thiên
  Tại ai?
  3 Tháng mười 2017
 12. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Cả hai, nhưng không phải thật sự huynh ngày càng lãnh sao? Bảo ta ra khỏi nhà huynh
  3 Tháng mười 2017
 13. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Hai người đừng cãi nhau nữa được không?
  4 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 14. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Con đừng lo :) có thể đây là lần cãi nhau cuối rồi, có lẽ gần một năm rồi nên ngày cả hai càng xa
  4 Tháng mười 2017
 15. Phong Tử Thiên
  Phong Tử Thiên
  Muội nói ta lãnh nhưng người lãnh là muội, k tin muội có thể hỏi một năm lấy muội huynh từ một kẻ cao lãnh trở thành bộ dạng thế nào
  4 Tháng mười 2017
 16. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Muội lãnh? Chẳng phải huynh kêu ta cút sao? Hả?
  4 Tháng mười 2017
 17. Phong Tử Thiên
  Phong Tử Thiên
  Nếu ta k bị muội chọc cho tức ta sẽ đuổi muội sao?
  4 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 18. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ta chọc huynh? Khi nào? Mấy hôm nay ta có nói chuyện với huynh?
  4 Tháng mười 2017
 19. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Đừng mà
  4 Tháng mười 2017
 20. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  4 Tháng mười 2017
 21. Phong Tử Thiên
  Phong Tử Thiên
  Là mấy hôm trước
  4 Tháng mười 2017
 22. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  ta nói huynh bị người khác đóng giả?
  4 Tháng mười 2017
 23. Phong Tử Thiên
  Phong Tử Thiên
  Là muội bảo ta chết
  4 Tháng mười 2017
 24. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Pa, ma... TT
  4 Tháng mười 2017
 25. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ta giỡn! Huynh không biết đùa là gì à?
  @Lạc Huyên Hy Con xem hắn ==
  4 Tháng mười 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 26. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Hai người bình tĩnh đi
  4 Tháng mười 2017
 27. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  4 Tháng mười 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 28. Liễu Nhiên
  4 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 29. Phong Tử Thiên
  Phong Tử Thiên
  Ừ, k biết, già rồi k biết giỡn
  4 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 30. Liễu Nhiên
  4 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 31. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  4 Tháng mười 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 32. Liễu Nhiên
  5 Tháng mười 2017
 33. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  5 Tháng mười 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 34. Liễu Nhiên
  5 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.