Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Taeri Yuu

 1. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Hay cho 227 xu càng tốt. Cho ca tròn 2000 xu lun!! Được hem ca??????
  24 Tháng chín 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 2. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Sr yuu, dạo này ca không onl org.
  29 Tháng chín 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 3. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Ca cho Yuu đi mà ~
  29 Tháng chín 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 4. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Để làm gì nào
  2 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 5. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Để đổi...
  3 Tháng mười 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 6. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Hửm, đổi gì. @@
  4 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 7. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Đổi.... Ca có cho hem đã...
  8 Tháng mười 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 8. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Nào hơn 3k ca cho yuu nhá. Hì hì
  8 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 9. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Sao ca nhẫn tam thế TT_TT
  8 Tháng mười 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 10. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ha ha, bộ ca ác lắm à
  8 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 11. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Ác lắm ="=
  9 Tháng mười 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 12. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Cảm ơn Yuu đã khen. Muahaha
  9 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 13. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Khen bao h == ca ác nhất =^=
  10 Tháng mười 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 14. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ca không ác ai ác ha. :))
  10 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 15. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Cho yuu đi mà TT_TT
  11 Tháng mười 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 16. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ơ, Yuu không biết đó là zk cũ của ca à. :))
  16 Tháng mười 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 17. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Ai??? Yuu hăm bít =.= lúc đấy hềnh nhiw là Yuu chưa tham gia diễn đàn :))
  16 Tháng mười 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.