Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Trần Giang

 1. Hứa Đồng
  Hứa Đồng
  chào bạnnn
  26 Tháng chín 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 2. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Mình có từng quen chưa
  26 Tháng chín 2017
 3. Hứa Đồng
  Hứa Đồng
  mình cũng kb nữa.
  27 Tháng chín 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 4. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  phải ân đồng không?
  27 Tháng chín 2017
 5. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Chắc nhầm rồi
  28 Tháng chín 2017