Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Trần Giang

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  hihi! ca ẩn!~~~
  17 Tháng chín 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 2. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  khi nào lại là ca thế này.
  17 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 3. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  hihi chiều ẩn đó
  17 Tháng chín 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 4. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  ẩn bị bỏ rơi, hãy thương ẩn đi
  18 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 5. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  Thế hả? Ai bỏ rơi ẩn vậy. Thương quá ôm cái nèo
  18 Tháng chín 2017
 6. Lạc Trần Giang
  18 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 7. Tuyền Mẫn
  18 Tháng chín 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.