Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi KevinNg07

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ờ! chắc rồi ^^
  11 Tháng chín 2017
  KevinNg07 thích bài này.
 2. KevinNg07
  11 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 3. Tuyền Mẫn
  11 Tháng chín 2017
 4. KevinNg07
  KevinNg07
  Não chậm nhơz quá. Bạn có thể nhắc mình là chúng ta quen ở đâu ko?
  11 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 5. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ở nhà cậu đó
  11 Tháng chín 2017
  KevinNg07 thích bài này.
 6. KevinNg07
  11 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 7. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  sao zợ
  11 Tháng chín 2017
 8. KevinNg07
  KevinNg07
  Ko có gì đâu :))) mik chẳng qua là ko có nhớ mọi chuyện thôi. Nếu mình quên cứ nhắc mình chứ đừng giận mình nhé
  11 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 9. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  người cũ quay lại hả
  12 Tháng chín 2017
  KevinNg07 thích bài này.
 10. KevinNg07
  KevinNg07
  Ko fai. Mình sợ mình quên là chúng ta first time nch khi nào. Sợ bạn giận thôi
  12 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 11. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  à! ^^
  12 Tháng chín 2017
  KevinNg07 thích bài này.