Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lord

 1. Lord
  Lord
  Qua bên blogmuathu.com đăng ký chơi đê
  8 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 2. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  dân lick đi vợ
  8 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 3. Lord
  Lord
  Ghi là blogmuathu.com là ra mà ^^
  8 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 4. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  -.- ok
  8 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 5. Lord
  Lord
  Hí hí
  8 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 6. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ủa nhạc hả nàng
  8 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 7. Lord
  Lord
  Hông phải!!
  9 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 8. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ko phair ha
  9 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 9. Lord
  Lord
  Cứ vào blogmuathu.com
  Nó cx là 4rum, như org
  9 Tháng chín 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 10. Tuyền Mẫn
  9 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.