Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ~ Ma ám ~

 1. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Thoải mái đê bà xã. Ha ha
  5 Tháng chín 2017
  ~ Ma ám ~ thích bài này.
 2. ~ Ma ám ~
  ~ Ma ám ~
  Ok, đưa mạng ra đây
  5 Tháng chín 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 3. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Mạng, mạng là giề. Hơ hơ
  5 Tháng chín 2017
  ~ Ma ám ~ thích bài này.
 4. ~ Ma ám ~
  ~ Ma ám ~
  Là cái miệng á
  5 Tháng chín 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 5. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ầy... Ở đây đông người. Kỳ lắm. :D
  5 Tháng chín 2017
  ~ Ma ám ~ thích bài này.
 6. ~ Ma ám ~
  ~ Ma ám ~
  Kì dị, đưa đây
  5 Tháng chín 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 7. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Không. Hơ hơ
  5 Tháng chín 2017
  ~ Ma ám ~ thích bài này.
 8. ~ Ma ám ~
  ~ Ma ám ~
  Không đưa sao ta sơn môi hở, mún cho ta phá mờ nuốt lời kìa oa oa
  5 Tháng chín 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 9. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Kệ nàng. Hơ hơ. Còn đòi sơn môi ta cơ đấy. =_=
  5 Tháng chín 2017
  ~ Ma ám ~ thích bài này.
 10. ~ Ma ám ~
  ~ Ma ám ~
  Xong ta lau cho, ko đưa mặt đây
  5 Tháng chín 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 11. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Uầy... Rồi rồi. Tự nhiên hứng lên zi đó hử
  5 Tháng chín 2017
  ~ Ma ám ~ thích bài này.
 12. ~ Ma ám ~
  ~ Ma ám ~
  Ừa, qua mở hàng
  5 Tháng chín 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 13. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Rồi mần gì mần đê. ^^
  5 Tháng chín 2017
  ~ Ma ám ~ thích bài này.
 14. ~ Ma ám ~
  ~ Ma ám ~
  Mầm lm bậy
  5 Tháng chín 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.