Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Diva Điệp Tử

 1. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Thoải mái đê bà xã. Ha ha
  5 Tháng chín 2017
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 2. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Ok, đưa mạng ra đây
  5 Tháng chín 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.
 3. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Mạng, mạng là giề. Hơ hơ
  5 Tháng chín 2017
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 4. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Là cái miệng á
  5 Tháng chín 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.
 5. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ầy... Ở đây đông người. Kỳ lắm. :D
  5 Tháng chín 2017
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 6. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Kì dị, đưa đây
  5 Tháng chín 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.
 7. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Không. Hơ hơ
  5 Tháng chín 2017
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 8. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Không đưa sao ta sơn môi hở, mún cho ta phá mờ nuốt lời kìa oa oa
  5 Tháng chín 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.
 9. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Kệ nàng. Hơ hơ. Còn đòi sơn môi ta cơ đấy. =_=
  5 Tháng chín 2017
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 10. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Xong ta lau cho, ko đưa mặt đây
  5 Tháng chín 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.
 11. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Uầy... Rồi rồi. Tự nhiên hứng lên zi đó hử
  5 Tháng chín 2017
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 12. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Ừa, qua mở hàng
  5 Tháng chín 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.
 13. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Rồi mần gì mần đê. ^^
  5 Tháng chín 2017
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 14. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Mầm lm bậy
  5 Tháng chín 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.