Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hứa Ngạn

 1. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  ca muội sắp die rồi
  4 Tháng chín 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 2. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  sao vậy? Ca lại bệnh?
  4 Tháng chín 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 3. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  mệt thôi, hôm nay đi làm
  4 Tháng chín 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 4. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Mai ca được nghĩ không?
  4 Tháng chín 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 5. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Không có.
  4 Tháng chín 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 6. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Mệt vậy.
  5 Tháng chín 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 7. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Chịu thôi
  5 Tháng chín 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 8. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Tối cố ngủ nhiều một chút đi ca
  5 Tháng chín 2017
 9. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  ca không ngủ được
  6 Tháng chín 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 10. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  == aiz... mấy hôm nay ngủ sớm không chat khuya với ca được
  6 Tháng chín 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.