Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chỉ là Tôi

 1. Lord
  Lord
  Tối mát như cát nha
  4 Tháng chín 2017
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 2. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  O.O oh cát mát hả :3 , rủ yuu ra lăn cát đuê :3 , nó quá ahihi
  4 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 3. Lord
  Lord
  ==
  5 Tháng chín 2017
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 4. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  thiệt mà :3
  5 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 5. Lord
  Lord
  Hăm ><
  5 Tháng chín 2017
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 6. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  hăm gì mà hăm :3
  5 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 7. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  nóng quá *mở quạt*
  5 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 8. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  thoy pipi yuu D đi học đây :3
  5 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 9. Lord
  Lord
  Ahihi >/////<
  16 Tháng mười 2017