Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. SinXu
  SinXu
  <!!!> Trưa thanh, trời trong, Tộc trưởng hảo!
  4 Tháng chín 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hi hi mơn nàng nà, dạo này nàng sao rồi?
  4 Tháng chín 2017
  SinXu thích bài này.
 3. SinXu
  SinXu
  ~ lặng lâu quá giờ kiếm việc làm. Haha! Nàng thì sao?
  4 Tháng chín 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ta gần đây ít on nên đang trốn việc.
  4 Tháng chín 2017
  SinXu thích bài này.
 5. SinXu
  SinXu
  ~ nàng tối hảo
  4 Tháng chín 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nàng cũng vậy
  4 Tháng chín 2017