Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lord

 1. SinXu
  SinXu
  ~ Chào Yuu!
  4 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 2. Lord
  Lord
  Nhô!
  Yuu 14t còn Xu?
  4 Tháng chín 2017
  SinXu thích bài này.
 3. SinXu
  SinXu
  ~ Sin 18t rồi, Yuu muội muội chiều hảo!
  4 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 4. Lord
  Lord
  Sin_ tối mát
  Vì có 1 ng Yuu cx gọi là Sin nên Yuu phải thêm «_» sau tên để phân biệt ^^
  4 Tháng chín 2017
  SinXu thích bài này.
 5. SinXu
  SinXu
  ~ Ừ. Yuu tối hảo
  4 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 6. Lord
  Lord
  Ngày nát nha Sin_
  5 Tháng chín 2017