Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Flute

 1. Lord
  Lord
  Dạ, cj Sin
  3 Tháng chín 2017
  Flute thích bài này.
 2. Flute
  Flute
  *Trừng mắt* Gọi sin là ta bão nát nhà
  3 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 3. Lord
  Lord
  Vâng, chị Sin
  3 Tháng chín 2017
  Flute thích bài này.
 4. Flute
  Flute
  * ngã *
  3 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 5. Lord
  Lord
  * đứng nhìn Sin ngã *
  3 Tháng chín 2017
  Flute thích bài này.
 6. Flute
  Flute
  Vậy ta về
  3 Tháng chín 2017
  Lord thích bài này.
 7. Lord
  Lord
  * cầm tay *
  Không cho về a!
  3 Tháng chín 2017
  Flute thích bài này.
 8. Flute
  Flute
  gì đây
  3 Tháng chín 2017
  Death and Lord like this.
 9. Lord
  Lord
  Ở đây chơi vs Yuu ><
  3 Tháng chín 2017
  Death and Flute like this.
 10. Flute
  Flute
  không
  3 Tháng chín 2017
  Death and Lord like this.