Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Huyên Hy

 1. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Dạ, cj Sin
  3 Tháng chín 2017
  Lạc Huyên Hy thích bài này.
 2. Lạc Huyên Hy
  Lạc Huyên Hy
  *Trừng mắt* Gọi sin là ta bão nát nhà
  3 Tháng chín 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 3. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Vâng, chị Sin
  3 Tháng chín 2017
  Lạc Huyên Hy thích bài này.
 4. Lạc Huyên Hy
  Lạc Huyên Hy
  * ngã *
  3 Tháng chín 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 5. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  * đứng nhìn Sin ngã *
  3 Tháng chín 2017
  Lạc Huyên Hy thích bài này.
 6. Lạc Huyên Hy
  Lạc Huyên Hy
  Vậy ta về
  3 Tháng chín 2017
  Taeri Yuu thích bài này.
 7. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  * cầm tay *
  Không cho về a!
  3 Tháng chín 2017
  Lạc Huyên Hy thích bài này.
 8. Lạc Huyên Hy
  Lạc Huyên Hy
  gì đây
  3 Tháng chín 2017
  Death and Taeri Yuu like this.
 9. Taeri Yuu
  Taeri Yuu
  Ở đây chơi vs Yuu ><
  3 Tháng chín 2017
  Death and Lạc Huyên Hy like this.
 10. Lạc Huyên Hy
  3 Tháng chín 2017
  Death and Taeri Yuu like this.