Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Liễu Nhiên

 1. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Dạ, cj Sin
  3 Tháng chín 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 2. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  *Trừng mắt* Gọi sin là ta bão nát nhà
  3 Tháng chín 2017
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 3. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Vâng, chị Sin
  3 Tháng chín 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 4. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  * ngã *
  3 Tháng chín 2017
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 5. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  * đứng nhìn Sin ngã *
  3 Tháng chín 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 6. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Vậy ta về
  3 Tháng chín 2017
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 7. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  * cầm tay *
  Không cho về a!
  3 Tháng chín 2017
  Liễu Nhiên thích bài này.
 8. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  gì đây
  3 Tháng chín 2017
  Death and Nguyệt Uyển Vi like this.
 9. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Ở đây chơi vs Yuu ><
  3 Tháng chín 2017
  Death and Liễu Nhiên like this.
 10. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  không
  3 Tháng chín 2017
  Death and Nguyệt Uyển Vi like this.