Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tuyền Mẫn

 1. Bạch Long
  Bạch Long
  OAO Cái gì đây? Ahuhu
  27 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 2. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  huhu gif? bây giờ mới hiện à
  27 Tháng tám 2017
  Bạch Long thích bài này.
 3. Bạch Long
  Bạch Long
  Sao lại tính đi đâu vậy? Ahuhu
  27 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 4. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  LÊn f ^^
  27 Tháng tám 2017
  Bạch Long thích bài này.
 5. Bạch Long
  Bạch Long
  *té ghế*...
  27 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 6. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  đùa ấy đăng tcho vui
  27 Tháng tám 2017
  Bạch Long thích bài này.
 7. Bạch Long
  Bạch Long
  Cậu làm tớ hồi hộp a
  28 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.