Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chỉ là Tôi

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  sao? =.=
  25 Tháng tám 2017
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 2. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Ám ảnh kinh hoàng :3
  26 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 3. Tuyền Mẫn
  26 Tháng tám 2017
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 4. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  ahihi :3
  27 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 5. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  Ám ccái khỉ
  27 Tháng tám 2017
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 6. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  con khỉ nó có tội j mà cứ lôi nó ra nói v :3
  27 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 7. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  tại ta ghét khỉ
  27 Tháng tám 2017
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 8. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Ghét của nào trời trao của ấy đó :3
  27 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.