Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ái Nhĩ Vô Úy

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ...tét mông giờ
  25 Tháng tám 2017
  Ái Nhĩ Vô Úy thích bài này.
 2. Ái Nhĩ Vô Úy
  Ái Nhĩ Vô Úy
  sợ qué
  27 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 3. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  còn tg ông lặn luôn ở đây rùi
  27 Tháng tám 2017
  Ái Nhĩ Vô Úy thích bài này.
 4. Ái Nhĩ Vô Úy
  Ái Nhĩ Vô Úy
  chìm rồi
  29 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 5. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  vớt nên*cầm vợt*
  29 Tháng tám 2017
  Ái Nhĩ Vô Úy thích bài này.
 6. Ái Nhĩ Vô Úy
  Ái Nhĩ Vô Úy
  nặng lắm đó vớt sao được :)
  30 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 7. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  mang cần cẩu ra cẩu nên..*
  31 Tháng tám 2017
  Ái Nhĩ Vô Úy thích bài này.
 8. Ái Nhĩ Vô Úy
  Ái Nhĩ Vô Úy
  tan biến rồi :)
  31 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 9. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ...nàng tiên cÁ À
  31 Tháng tám 2017
  Ái Nhĩ Vô Úy thích bài này.
 10. Ái Nhĩ Vô Úy
  Ái Nhĩ Vô Úy
  i'm fadeddddd
  31 Tháng tám 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 11. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  cái gì thế =.=''
  31 Tháng tám 2017
  Ái Nhĩ Vô Úy thích bài này.