Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chỉ là Tôi

 1. Phiphi
  Phiphi
  Chị đây
  5 Tháng tám 2017
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 2. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  nick face của em tự dưng bị khóa rồi T.T
  5 Tháng tám 2017
  Phiphi thích bài này.
 3. Phiphi
  Phiphi
  Coi chừng bị hack á
  5 Tháng tám 2017
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 4. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  bị facebook khóa chứ k mất T.T
  5 Tháng tám 2017
  Phiphi thích bài này.
 5. Phiphi
  Phiphi
  Vậy cái đó chị ko biết nữa ~.~
  5 Tháng tám 2017
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 6. Chỉ là Tôi
  5 Tháng tám 2017
  Phiphi thích bài này.
 7. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  6 Tháng tám 2017
  Phiphi thích bài này.