Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuu Aki

  1. Mạc Trung Chi Thủy
    17 Tháng bảy 2017
    Lord and Yuu Aki like this.
  2. Lord
    Lord
    Da chao ^^
    8 Tháng mười hai 2017
  3. Lord
    Lord
    Em ten yuu. Con anh? :))
    8 Tháng mười hai 2017
    Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
  4. Mạc Trung Chi Thủy
    Mạc Trung Chi Thủy
    ựa! thế a tên Thủy!
    8 Tháng mười hai 2017
    Lord thích bài này.
  5. Lord
    Lord
    Chị Xanh gọi anh là ca thì chac yuu phải gọi là chú .-.
    9 Tháng mười hai 2017
    Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
  6. Mạc Trung Chi Thủy
    Mạc Trung Chi Thủy
    Ừm! lại là con gái của Xanh à?
    10 Tháng mười hai 2017
    Lord thích bài này.
  7. Lord
    Lord
    Không phải a~ là tỷ mụi bình thường thui ak :))
    11 Tháng mười hai 2017
    Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
  8. Mạc Trung Chi Thủy
    15 Tháng mười hai 2017
    Lord thích bài này.
  9. Lord
    Lord
    ^^ ngày an ạ
    15 Tháng mười hai 2017
    Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.