Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bối Y Y

 1. Tuyết Thiên Vân
  Tuyết Thiên Vân
  Hi bạn ^^
  16 Tháng bảy 2017
 2. Bối Y Y
  Bối Y Y
  À nhông
  Mềnh là Y Y 14 tuổi
  16 Tháng bảy 2017
  Tuyết Thiên Vân thích bài này.
 3. Tuyết Thiên Vân
  Tuyết Thiên Vân
  gọi ta tiểu tuyết a! ta sắp 16 rồi ^^
  16 Tháng bảy 2017
 4. Bối Y Y
  Bối Y Y
  Sao giống Hàn Tuyết thé
  16 Tháng bảy 2017
  Tuyết Thiên Vân thích bài này.
 5. Tuyết Thiên Vân
  Tuyết Thiên Vân
  hì, còn ko nàng gọi vân cũng đc :)
  16 Tháng bảy 2017
 6. Bối Y Y
  Bối Y Y
  Vậy có đúng là Hàn Tuyết không vậy?
  16 Tháng bảy 2017
  Tuyết Thiên Vân thích bài này.
 7. Tuyết Thiên Vân
  Tuyết Thiên Vân
  ko phải đâu! chắc là trùng hợp giống chữ Tuyết thôi
  16 Tháng bảy 2017
 8. Bối Y Y
  Bối Y Y
  Oh vậy gọi tỷ cho ngắn hen
  16 Tháng bảy 2017
  Tuyết Thiên Vân thích bài này.
 9. Tuyết Thiên Vân
  16 Tháng bảy 2017
 10. Bối Y Y
  Bối Y Y
  Ngày vui na tỷ
  16 Tháng bảy 2017
  Tuyết Thiên Vân thích bài này.
 11. Tuyết Thiên Vân
  Tuyết Thiên Vân
  ân, muội cx vậy, ngày hảo!
  16 Tháng bảy 2017