Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hứa Ngạn

 1. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Ca viết, sao ấy
  7 Tháng bảy 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 2. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Lỡ đọc của tẩu... định qua đọc của ca thử ai ngờ cũng SE....
  8 Tháng bảy 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 3. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Ca chưa viết xong mà. Muội đọc bộ nào của tẩu
  8 Tháng bảy 2017
 4. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Toàn bộ truyện ngắn! Se... hết
  8 Tháng bảy 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 5. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Ta nhớ hình như của tẩu muội có HE mà, truyện của ca chỉ có bộ đam mỹ là se thôi
  8 Tháng bảy 2017
 6. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Trùng hợp thế == đọc ngay bộ SE.
  8 Tháng bảy 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 7. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Đọc bộ quay về bên nhau ấy
  8 Tháng bảy 2017
 8. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Ok ca :))
  9 Tháng bảy 2017
 9. Thẳm Tây Lâm
  Thẳm Tây Lâm
  Sao rồi
  9 Tháng bảy 2017
 10. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Chỗ nào a T.T tìm không thấy
  10 Tháng bảy 2017
  Thẳm Tây Lâm thích bài này.
 11. Thẳm Tây Lâm
 12. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Ca ơi có lỗi chính tả
  11 Tháng bảy 2017
  Thẳm Tây Lâm thích bài này.
 13. Thẳm Tây Lâm
  Thẳm Tây Lâm
  Nội dung thế nào
  11 Tháng bảy 2017
 14. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Ok, hay. Tâm lí học tội phạm nghe oách ghê * đang coi bộ về tâm lí học tội phạm*
  11 Tháng bảy 2017
  Thẳm Tây Lâm thích bài này.
 15. Thẳm Tây Lâm
  Thẳm Tây Lâm
  Lúc đầu ca định viết thành truyện dài nên mới vậy. Còn bộ giọt nước mắt định mệnh muội đọc chưa
  11 Tháng bảy 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 16. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Chưa. Muội ít đọc truyện :) on diễn đàn nhiều hơn
  11 Tháng bảy 2017
  Thẳm Tây Lâm thích bài này.
 17. Thẳm Tây Lâm
  Thẳm Tây Lâm
  Umk, muội ngủ ngon
  11 Tháng bảy 2017
  Hứa Ngạn thích bài này.
 18. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Ca ngày hảo :))
  12 Tháng bảy 2017