Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  muội muội chiều vui vẻ!
  26 Tháng sáu 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  sáng hảo
  12 Tháng bảy 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 3. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  muội tối hảo!
  12 Tháng bảy 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Lão ca viết truyện tới đâu rồi
  13 Tháng bảy 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 5. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  dạo này chán lắm
  bỏ bê
  13 Tháng bảy 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Muội đang suy ghi để viết đoạn gây án với phá án
  13 Tháng bảy 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 7. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  ghê
  huynh cũng cảm thấy mệt, ko tập trung viết thành ra hơi chậm
  14 Tháng bảy 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Muội vẫn đang lấy tư liệu
  14 Tháng bảy 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 9. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  um! cố lên, huynh cũng đang cố duy trì vài ngày đăng 1 chương
  14 Tháng bảy 2017
  Tóc Xanh thích bài này.