Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bích Phương

 1. Dê
  Chị mở được chưa ạ?
  24 Tháng sáu 2017
  Froissé and Ace like this.
 2. Bích Phương
  Bích Phương
  chưa. khi nào c đăng chươg mới c mới xin mod mở :v
  25 Tháng sáu 2017
  Froissé and like this.
 3. Dê
  OwO hí hí, em chờ truyện Lưu ly nha chị :3.
  26 Tháng sáu 2017
  Froissé and Bích Phương like this.
 4. Bích Phương
  Bích Phương
  Ok em :v
  26 Tháng sáu 2017
  Froissé and like this.