Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Trần Giang

 1. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Sao thế nàng?
  23 Tháng sáu 2017
  Lạc Trần Giang and Ace like this.
 2. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  có một số chuyện nghĩ không thông.
  23 Tháng sáu 2017
  Nhược Tâm thích bài này.
 3. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Thế thì nghỉ đi, nghĩ sau. ^^
  23 Tháng sáu 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 4. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Sống để đợi chết :3
  27 Tháng sáu 2017