Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Tiến Đô

 1. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Phượng buồn héo rũ đơn côi/ Canh tàn theo tiếng thu trôi lạc dòng. Mạn phép. ^^
  23 Tháng sáu 2017
  Bạch Long and Hạ Ngữ like this.
 2. Đỗ Tiến Đô
  Đỗ Tiến Đô
  Thi hữa làm hay !
  23 Tháng sáu 2017
  Bạch Long and Hạ Ngữ like this.
 3. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  ?? KO hiểu ý bạn lắm.
  23 Tháng sáu 2017
  Bạch Long thích bài này.
 4. Đỗ Tiến Đô
  23 Tháng sáu 2017
  Bạch Long thích bài này.
 5. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  À, hì, thấy bạn làm thơ hay nên ngứa tay nhảy vào, hi vọng bạn không phiền. ^^
  23 Tháng sáu 2017
 6. Đỗ Tiến Đô
  Đỗ Tiến Đô
  Rất hân hạnh!
  23 Tháng sáu 2017