Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Vũ

 1. Mạc Tuyết Y
  Mạc Tuyết Y
  e lại đổi tên rồi à :v
  15 Tháng sáu 2017
  Đàm Hy, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 2. Lạc Vũ
  Lạc Vũ
  Em bỏ mỗi một chữ :v
  15 Tháng sáu 2017
  Đàm Hy, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 3. Mạc Tuyết Y
  Mạc Tuyết Y
  :v một chữ cũng thành vấn đề :3
  16 Tháng sáu 2017
 4. Lạc Vũ
  Lạc Vũ
  Có khi em đổi về thành Thiên Anh như ban đầu cho dễ nhận dạng nhỉ ^-^
  16 Tháng sáu 2017
 5. Mạc Tuyết Y
  Mạc Tuyết Y
  :v để c dễ nhận
  16 Tháng sáu 2017
  Đàm Hy, Diên Vĩ and Lạc Vũ like this.
 6. Lạc Vũ
  Lạc Vũ
  Em sợ em đổi xong mọi người càng rối... :v
  16 Tháng sáu 2017
  Đàm Hy and Diên Vĩ like this.