Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Kính

 1. Mạc Tuyết Y
  Mạc Tuyết Y
  :v nhiều đệ muội có lợi thế đấy
  15 Tháng sáu 2017
 2. Bạch Kính
  Bạch Kính
  Đại ca là “trùm” mà có hơn 500 anh em. :v
  15 Tháng sáu 2017
  Mèo BL, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 3. Mạc Tuyết Y
  15 Tháng sáu 2017
 4. Bạch Kính
  Bạch Kính
  Ân Đồng là ai vậy ca?
  15 Tháng sáu 2017
 5. Mạc Tuyết Y
  Mạc Tuyết Y
  muội muội của chế, tỷ tỷ của đệ :v
  15 Tháng sáu 2017
 6. Bạch Kính
  Bạch Kính
  Không phải Thiên Anh chứ ạ?
  15 Tháng sáu 2017
 7. Mạc Tuyết Y
  Mạc Tuyết Y
  :3 Không em, mà Thiên Anh đâu rồi ta?
  15 Tháng sáu 2017
 8. Bạch Kính
  Bạch Kính
  Hỏi Age đó ạ, Thiên Anh là phu quân của Age. ^^
  Đệ cũng nhớ Thiên Anh.
  15 Tháng sáu 2017
  Mèo BL, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 9. Mạc Tuyết Y
  15 Tháng sáu 2017
 10. Bạch Kính
  Bạch Kính
  Đại ca tối mát nè. <3
  15 Tháng sáu 2017