Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hạ Vũ Khiết Tâm

 1. Mạc Tuyết Y
  Mạc Tuyết Y
  :v nhiều đệ muội có lợi thế đấy
  15 Tháng sáu 2017
 2. Hạ Vũ Khiết Tâm
  Hạ Vũ Khiết Tâm
  Đại ca là “trùm” mà có hơn 500 anh em. :v
  15 Tháng sáu 2017
  Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 3. Mạc Tuyết Y
  15 Tháng sáu 2017
 4. Hạ Vũ Khiết Tâm
  Hạ Vũ Khiết Tâm
  Ân Đồng là ai vậy ca?
  15 Tháng sáu 2017
  Diên Vĩ, Nhược Tâm and Ace like this.
 5. Mạc Tuyết Y
  Mạc Tuyết Y
  muội muội của chế, tỷ tỷ của đệ :v
  15 Tháng sáu 2017
 6. Hạ Vũ Khiết Tâm
  Hạ Vũ Khiết Tâm
  Không phải Thiên Anh chứ ạ?
  15 Tháng sáu 2017
 7. Mạc Tuyết Y
  Mạc Tuyết Y
  :3 Không em, mà Thiên Anh đâu rồi ta?
  15 Tháng sáu 2017
 8. Hạ Vũ Khiết Tâm
  Hạ Vũ Khiết Tâm
  Hỏi Age đó ạ, Thiên Anh là phu quân của Age. ^^
  Đệ cũng nhớ Thiên Anh.
  15 Tháng sáu 2017
  Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 9. Mạc Tuyết Y
  15 Tháng sáu 2017
 10. Hạ Vũ Khiết Tâm
  Hạ Vũ Khiết Tâm
  Đại ca tối mát nè. <3
  15 Tháng sáu 2017