Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tóc xanh

 1. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  cảm ơn muội! trong đó nóng ko?
  1 Tháng sáu 2017
  and tóc xanh like this.
 2. tóc xanh
  tóc xanh
  Nóng xắp chết rồi
  2 Tháng sáu 2017
  Mạc Trung Chi Thủy and like this.
 3. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  khổ thật! nóng ko ngủ đc
  2 Tháng sáu 2017
  tóc xanh thích bài này.
 4. tóc xanh
  tóc xanh
  Đúng vậy khổ lắm nóng không chịu nổi
  2 Tháng sáu 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 5. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  chắc phải kiếm chậu nc nằm vào đó mất
  2 Tháng sáu 2017
  tóc xanh thích bài này.
 6. tóc xanh
  tóc xanh
  Hãy thoát y
  2 Tháng sáu 2017
 7. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  thoát rồi nhưng ko ăn thua
  3 Tháng sáu 2017
  Tuyền Mẫn and tóc xanh like this.
 8. tóc xanh
  tóc xanh
  Chui vào tủ lạnh ngồi
  3 Tháng sáu 2017