Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  cảm ơn muội! muội cũng ngủ ngon!
  29 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Quà sinh nhật muội đâu
  30 Tháng năm 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 3. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  haha! moa moa!
  30 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hăm chịu quà cơ
  30 Tháng năm 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 5. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  quà gì đây

  xu nhá
  30 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  OK ạ
  30 Tháng năm 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 7. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  haha!
  đúng à tiểu muội của huynh
  30 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Tất nhiên rồi hihi
  30 Tháng năm 2017
 9. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Huynh hào phóng quớ
  30 Tháng năm 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 10. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  kỷ niệm năm sinh! 2000 đúng ko e?
  30 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 11. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đúng ạ
  30 Tháng năm 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.